Kredyt na zakup na licytacji

Kredyt na zakup na licytacji

Brak pełnej kwoty „w gotówce” nie jest przeszkodą podczas licytacji. Część krajowych banków finansuje nieruchomości kupione od komornika. Osoba planująca zakup takiej nieruchomości na kredyt, musi jednak pamiętać o krótkim terminie wpłaty środków.

Co bank, to inna polityka.

Wniosek o udzielenie kredytu na zakup nieruchomości z licytacji komorniczej dość często jest rozpatrywany indywidualnie. Tylko część banków prezentuje jednoznaczne stanowisko w sprawie finansowania mieszkań zakupionych od komornika. Część banków nie udziela finansowania. Inne polskie banki mogą pożyczyć pieniądze na zakup mieszkania z licytacji, jednak niektóre z nich będą wymagały zabezpieczenia na innej nieruchomości należącej do klienta. Konieczność zabezpieczenia na innej nieruchomości ma przeważnie charakter czasowy, gdyż po nabyciu nieruchomości jest możliwość przeniesienia zabezpieczenia na zakupioną nieruchomość na licytacji.

Warto również zwrócić uwagę, że tylko niektóre banku wydadzą klientowi przed licytacją promesę kredytową. Za wspomniany dokument niestety trzeba zapłacić wg cennika banku. Niektóre banki deklarują, że klient przed przystąpieniem do licytacji, otrzyma wstępną decyzję kredytową. Na podstawie takiej decyzji, można ustalić maksymalną ofertę podczas licytacji i poziom zaangażowania własnych środków. Rękojmia wpłacana przez licytanta (10% wyceny rzeczoznawcy), nie zawsze wystarczy do sfinansowania wkładu wymaganego przez bank.

Krótki termin wpłaty środków jest poważnym ograniczeniem dla całej procedury kredytowania nieruchomości z licytacji komorniczej, zbytnio nie różni się od standardowych rozwiązań, które stosują banki. Osoba planująca zakup nieruchomości od komornika musi jednak przygotować dodatkowe dokumenty. Kredytodawca przed podjęciem wstępnej decyzji na pewno będzie chciał obejrzeć np. obwieszczenie o licytacji, zdjęcia nieruchomości oraz wypis z księgi wieczystej. Ostateczna decyzja kredytowa zostanie wydana po dostarczeniu do banku prawomocnego postanowienia sądu o udzieleniu przybicia oraz dowodu wpłaty rękojmi (wadium).

W przypadku nieruchomości z licytacji komorniczej, szybkie zakończenie wszystkich formalności kredytowych jest bardzo ważne. Przepisy KPC wskazują bowiem, że osoba wygrywająca licytację powinna przekazać wymaganą kwotę w ciągu 14 dni (od otrzymania wezwania do zapłaty). Na wniosek nabywcy, sąd może przedłużyć ten termin do miesiąca. Jeżeli klient banku nie zdoła załatwić terminowej wypłaty kredytu, to jego rękojmia przepadnie, a wynik licytacji stanie się nieważny (patrz art. 969 kodeksu postępowania cywilnego). Przepadek rękojmi następuje z mocy ustawy i nie zależy od winy niedoszłego nabywcy nieruchomości (zobacz: uchwała Sądu Najwyższego z 20 listopada 2009 r. – sygn. akt III CZP 88/09). W opisywanej sytuacji pechowy licytant może jednak złożyć wniosek o przywrócenie terminu wpłaty i wykazać, że opóźnienie nie było wynikiem jego zaniedbań. Ocena przedstawionych argumentów należy do sądu.

Potrzebujesz finansowania na zakup nieruchomości na licytacji? Wiemy, które Banki udzielą Tobie finansowania. Zapytaj o finansowanie.

img

NwB

Ekspert sprzedaży nieruchomości z rynku bankowego i windykacyjnego.

Podobne artykuły

Jakie formalności po wygraniu licytacji?

Po zakończeniu licytacji sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja,...

Czytaj dalej

Etapy egzekucji z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości dłużnika jest dla wierzyciela niejednokrotnie jedyną szansą na...

Czytaj dalej

O operacie szacunkowym.

Rzeczoznawca majątkowy, odpowiedzialny za sporządzenie operatu szacunkowego to w świetle...

Czytaj dalej