Tomaszewski Estates Sp. z o.o.

Staromiejska 6 / 10D 40-013 Katowice

info@nieruchomosci-w-bankowosci.pl

+48 32 746 5000

Spółka z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska 6 / 10D, 40-013 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000773416, NIP 9542802321, REGON: 382720209