Porównanie

Wydawca portalu

Tomaszewski Estates Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Staromiejska 6 / 10D 40-013 Katowice

NIP: 9542802321 REGON: 382720209

info@nieruchomosci-w-bankowosci.pl

+48 32 746 5000

Spółka z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska 6 / 10D, 40-013 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000773416, NIP 9542802321, REGON: 382720209

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Jak chronimy Twoje dane osobowe? Przeczytaj naszą "Politykę Prywatności"