Przedzial cenowy Od Do

Zabudowana działka o pow 6.32 ha nad j. Narie

14-300 Bogaczewo, Polska
Wywoławcza:3 737 333 PLN oszacowanie5 606 000 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

TERMIN DRUGIEJ LICYTACJI NA ZAPYTANIE

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 348/1 z obrębu ewidencyjnego 0002 Bogaczewo, jednostka ewidencyjna 281508_ 5 Morąg Obszar Wiejski. Nieruchomość o powierzchni 6,3206 ha. położona nad jeziorem Narie z linią brzegową graniczącą z nieruchomością na długości ponad 800 metrów. Działka posiada nieregularny kształt ze spadkiem w kierunku linii brzegowej jeziora oraz niewielkimi wzniesieniami w części centralnej. Na działce wybudowano budynki i budowle: budynek wieży widokowej, garaż wielostanowiskowy z częścią mieszkalną, budynek o charakterze rezydencjonalnym, budynek hangaru na sprzęt pływający, pomost w kształcie litery T, staw z elementami małej architektury oraz inne obiekty pomocnicze.

Suma oszacowania wynosi 5 606 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 737 333,33 zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 560 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją  w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O Morąg 36 88430003 0030 0108 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  EL2O/00024447/9
 • Icon
  Użytkowa
  63206 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  63206 m2

Adres

 • Miasto: Bogaczewo, Morąg
 • Województwo warmińsko-mazurskie
 • Okolice: Kretowiny, Małdyty, Olsztyn, Ostróda
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Wymiary

Cena: 3 737 333 PLN

Działka ewidencyjna nr 348/1 z obrębu ewidencyjnego 0002 Bogaczewo, jednostka ewidencyjna 281508_ 5 Morąg Obszar Wiejski. Nieruchomość o powierzchni 6,3206 ha. położona nad jeziorem Narie z linią brzegową graniczącą z nieruchomością na długości ponad 800 metrów. Działka posiada nieregularny kształt ze spadkiem w kierunku linii brzegowej jeziora oraz niewielkimi wzniesieniami w części centralnej. Na działce wybudowano budynki i budowle: budynek wieży widokowej, garaż wielostanowiskowy z częścią mieszkalną, budynek o charakterze rezydencjonalnym, budynek hangaru na sprzęt pływający, pomost w kształcie litery T, staw z elementami małej architektury oraz inne obiekty pomocnicze.

 • Icon
  Powierzchnia:
  63206 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie