Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej

Lipowa 15, 05-822 Milanówek, Polska
Wywoławcza:219 200 PLN328 800 PLN/ oszacowanie

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdalena Węgierska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 08-04-2019r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 64 oraz prawo własności budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 123m2 przysługującego dłużnikom … w udziałach po 1/2 części , zlokalizowana w powiecie grodziskim, w mieście Milanówek, w obrębie 05-08, przy ulicy Lipowej 15, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00010880/3 [NKW: WA1G/00010880/3]

Suma oszacowania wynosi 328 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 219 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 880,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SAPKO BP 71 1020 1055 0000 9102 0024 2206 .

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta egzekucyjne, operat szacunkowy w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14 pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego oraz w kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  WA1G/00010880/3
 • Icon
  Powierzchnia
  629 m²

Zaktualizowano Kwiecień 8, 2019 w 12:10 pm

Dodatkowe informacje

 • Pow. użytkowa domu: 123 m2
 • Pow. działki: 629

Adres

 • Miasto: Milanówek
 • Województwo mazowieckie
 • Okolice: Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Natolin, Pruszków, Warszawa
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Plan nieruchomości
 • GeoPortal

Plan nieruchomości

Cena: 219 200 PLN

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ew. nr 64 oraz prawo własności budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy 123m2.

 • Icon
  Powierzchnia:
  629 m²

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
  Inne ogłoszenia

  Wyślij zapytanie