Przedzial cenowy Od Do

Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej

Lipowa, 05-822 Milanówek, Polska
Wywoławcza:219 200 PLN oszacowanie328 800 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

NA SPRZEDAŻ DOM JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ W MILANÓWKU

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 64 oraz prawo własności budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 123m2 .

Suma oszacowania wynosi 328 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 219 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 880,00 zł.

Przewidywany termin licytacji: grudzień 2019 / styczeń 2020

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ! PRZYGOTUJEMY CIĘ DO LICYTACJI I POMOŻEMY W ZAŁATWIENIU NIEZBĘDNYCH FORMALNOŚCI! OFERUJEMY ATRAKCYJNE FINANSOWANIE!

– – – – –

Pouczenie:

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  (na zapytanie)
 • Icon
  Użytkowa
  629 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  629 m2

Dodatkowe informacje

 • Pow. użytkowa domu: 123 m2
 • Pow. działki: 629

Adres

 • Miasto: Milanówek
 • Województwo mazowieckie
 • Okolice: Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Natolin, Pruszków, Warszawa
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Plan nieruchomości

Cena: 219 200 PLN

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ew. nr 64 oraz prawo własności budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy 123m2.

 • Icon
  Powierzchnia:
  629 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie