Przedzial cenowy Od Do

Działka zabudowana domem – bliźniakiem

Chłabówka, 34-500 Zakopane, Polska
Wywoławcza:1 006 522 PLN oszacowanie1 509 783 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem  Waldemar Hosiawa Zastępca Komornika Urszula Spas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

08-11-2019 o godz. 08:30

w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 307,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Chłabówka , 34-500 Zakopane, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze (na zapytanie).

Przedmiotem sprzedaży jest Nieruchomość położona w Zakopanem przy ul. Chłabówka składająca się z działek o pow. 0,0234 ha, 0,1997 ha, 0,1997 ha, 0,0578 ha. Łącznie: 0,4806 ha

Pierwsza działka ma kształt foremny zbliżony do prostokąta, na działce posadowiony budynek garażu o konstrukcji drewnianej oraz częściowo obudowanej blachą falistą, pow. użytkowa garażu 21,5m2. Wg MPZP w przeważającej cz. w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej oraz w pasie przy drodze w terenach komunikacji. Budynek w ogólnym przeciętnym stanie technicznym, wyposażony w instalacje elektryczną.

Druga działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z pokojami gościnnymi, obiekt parterowy z jasnym przyziemiem oraz dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym, obiekt z XXI w, pow. użytkowa 204,8m2, stan techniczny zadowalający do odświeżenia, standard typowy przeciętny.

Trzecia działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny z pokojami gościnnymi, obiekt w zabudowie bliźniaczej, kilkudziesięcioletni, pow. użytkowa 173,5m2, stan techniczny zadowalający do remontu modernizacyjnego i odświeżenia, standard typowy przeciętny do modernizacji. W budynkach oprócz części mieszkalnej znajdują się pokoje gościnne z łazienkami. Oba budynki posiadają wspólne ogrzewanie z pieca na ekogroszek zlokalizowanego w budynku sąsiednim. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Ostatnia działka stanowi łąkę.

Uzbrojenie działek:

Sieć energii elektrycznej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.

Suma oszacowania wynosi 1 509 783,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 006 522,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 150 978,30 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyc rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją zainteresowani mogą przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13.

Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Użytkowa
  4806 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  4806 m2

Dodatkowe informacje

 • Dz. nr 61/2: 0,0234 ha
 • Dz. nr 62/1: 0,1997 ha
 • Dz. nr 62/2: 0,1997 ha
 • Dz. nr 63: 0,0578 ha

Adres

 • Miasto: Zakopane
 • Województwo małopolskie
 • Okolice: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Plan nieruchomości

Cena: 1 006 522 PLN

Działka nr 62/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z pokojami gościnnymi, obiekt parterowy z jasnym przyziemiem oraz dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym, obiekt z XXI w, pow. użytkowa 204,8m2, stan techniczny zadowalający do odświeżenia, standard typowy przeciętny. Działka nr 62/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny z pokojami gościnnymi, obiekt w zabudowie bliźniaczej, kilkudziesięcioletni, pow. użytkowa 173,5m2, stan techniczny zadowalający do remontu modernizacyjnego i odświeżenia, standard typowy przeciętny do modernizacji. W budynkach oprócz części mieszkalnej znajdują się pokoje gościnne z łazienkami. Oba budynki posiadają wspólne ogrzewanie z pieca na ekogroszek zlokalizowanego w budynku sąsiednim.

 • Icon
  Powierzchnia:
  4806 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie