Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Działka zabudowana domem – bliźniakiem

Chłabówka 30a, 34-500 Zakopane, Polska
Wywoławcza:1 132 337 PLN1 509 783 PLN/ oszacowanie

Opis

TERMIN LICYTACJI NA ZAPYTANIE

Nieruchomość położona w Zakopanem przy ul. Chłabówka obr. 126, składająca się z działki nr 61/2 o pow. 0,0234 ha, działki nr 62/1 o pow. 0,1997 ha, działki nr 62/2 o pow. 0,1997 ha, działki nr 63 o pow. 0,0578 ha, mająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem nr NS1Z/00021341/3 należąca do dłużników: (…) podarowana, wg MPZP w całości poł. w terenach ozn. symbolem ZR-7 – t. łąk, pastwisk i nieużytków, kształt foremny prostokątny. Działka nr 61/2 położona bezpośrednio przy ul. Chłabówka, kształt foremny zbliżony do prostokąta, na działce posadowiony budynek garażu o konstrukcji drewnianej oraz częściowo obudowanej blachą falistą, pow. użytkowa garażu 21,5m2. Wg MPZP w przeważającej cz. w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej oraz w pasie przy drodze w terenach komunikacji. Budynek w ogólnym przeciętnym stanie technicznym, wyposażony w instalacje elektryczną. Działka nr 62/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z pokojami gościnnymi, obiekt parterowy z jasnym przyziemiem oraz dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym, obiekt z XXI w, pow. użytkowa 204,8m2, stan techniczny zadowalający do odświeżenia, standard typowy przeciętny. Działka nr 62/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny z pokojami gościnnymi, obiekt w zabudowie bliźniaczej, kilkudziesięcioletni, pow. użytkowa 173,5m2, stan techniczny zadowalający do remontu modernizacyjnego i odświeżenia, standard typowy przeciętny do modernizacji. W budynkach oprócz części mieszkalnej znajdują się pokoje gościnne z łazienkami. Oba budynki posiadają wspólne ogrzewanie z pieca na ekogroszek zlokalizowanego w budynku sąsiednim. Wg MPZP działki nr 62/1 i nr 62/2 położone w przeważającej części w terenach łąk, pastwisk i nieużytków oraz w mniejszej części w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Chłabówka. Uzbrojenie działek: Działka nr 63 – brak uzbrojenia, Działka nr 61/2 – sieć energii elektrycznej, sieć wodociągowa, Działka nr 62/2 – sieć energii elektrycznej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, Działka nr 62/1 – sieć energii elektrycznej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie:14.02.2019 r. od godz. 11:00 do godz: 12:00 ( zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości )

Suma oszacowania wynosi  1 509 783,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  1 132 337,25  zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 150 978,30 zł.  Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją zainteresowani mogą przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13.

Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  NS1Z/00021341/3
 • Icon
  Powierzchnia
  4806 m²

Zaktualizowano Kwiecień 24, 2019 w 1:02 pm

Dodatkowe informacje

 • Dz. nr 61/2: 0,0234 ha
 • Dz. nr 62/1: 0,1997 ha
 • Dz. nr 62/2: 0,1997 ha
 • Dz. nr 63: 0,0578 ha

Adres

 • Miasto: Zakopane
 • Województwo małopolskie
 • Okolice: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Plan nieruchomości
 • GeoPortal

Plan nieruchomości

Cena: 1 132 337 PLN

Działka nr 62/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z pokojami gościnnymi, obiekt parterowy z jasnym przyziemiem oraz dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym, obiekt z XXI w, pow. użytkowa 204,8m2, stan techniczny zadowalający do odświeżenia, standard typowy przeciętny. Działka nr 62/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny z pokojami gościnnymi, obiekt w zabudowie bliźniaczej, kilkudziesięcioletni, pow. użytkowa 173,5m2, stan techniczny zadowalający do remontu modernizacyjnego i odświeżenia, standard typowy przeciętny do modernizacji. W budynkach oprócz części mieszkalnej znajdują się pokoje gościnne z łazienkami. Oba budynki posiadają wspólne ogrzewanie z pieca na ekogroszek zlokalizowanego w budynku sąsiednim.

 • Icon
  Powierzchnia:
  4806 m²

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
  Inne ogłoszenia

  Wyślij zapytanie