Przedzial cenowy Od Do

Działka budowlana o pow. 812 m kw.

Begonii, 05-830, Polska
Wywoławcza:62 794 PLN oszacowanie94 192 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy Kraszewskiego 22/brak, 05-800 Pruszków, pokój XII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (…) położonej przy , Wolica, 05-830 Nadarzyn , dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00032665/9 .

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 171, o powierzchni 812 m2 (identyfikator działki 142105_2.0019.171 ) Nieruchomość gruntowa niezabudowana należąca do dłużników : …. ( współwłasność ustawowa majątkowa małżeńska )

Suma oszacowania wynosi 94 192,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 794,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 419,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły

Dodatkowe informacje

 • Droga dojazdowa: nieutwardzona
 • Teren ogrodzony: częściowo
 • Działka nr 170/1: 2063 m2
 • Działka nr 171: 812 m2

Adres

 • Miasto: Wolica
 • Województwo mazowieckie
 • Okolice: Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, Warszawa
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Działka nr 171

Cena: 62 794 PLN

Bezpośredni dojazd do działki ul Begonii, od strony zachodniej. Do działki doprowadzona jest woda. Na sąsiedniej działce przyłącze gazowe oraz elektryczne.

 • Icon
  Powierzchnia:
  812 m²

Geoportal - Działka nr 171

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie