Przedzial cenowy Od Do

Działka gruntu zabud. bud. biurowym

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
Wywoławcza701 333 PLN oszacowanie1 052 000 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 04/03/2020r o godz. 10.00

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej w Bydgoszczy 85-825, przy ul. Wojska Polskiego 65, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (na zapytanie)

Przedmiotem licytacji jest Nieruchomość gruntowa, działka ewidencyjna 7/70 o powierzchni 3887 m2, będąca własnością Skarbu Państwa oddana w użytkowanie wieczyste spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą częścią Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na styku dwóch obszarów oznaczonych symbolem A36P (teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) oraz 2KDWp (teren dróg wewnętrznych) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo – Park Technologiczny w Bydgoszczy.

Na działce znajduje się budynek wybudowany w 1972 roku, 2-kondygnacyjny stanowiący własność użytkowania wieczystego, niepodpiwniczony o funkcji biurowej w części parterowej z częścią warsztatową i techniczną. Pow. użytkowa budynku zgodnie z pomiarami w dniu oględzin wynosi 836,70 m2

Więcej szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo.

Suma oszacowania wynosi 1 052 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 701 333,34 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 105 200,00 zł. Rękojmię należy wpłacić do dnia 03-03-2020r. Postąpienie o 7900 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

– – – – –

Pouczenie:

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Użytkowa
  836 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  3887 m2
 • Icon
  Rok budowy
  1972

Dodatkowe informacje

 • Pow. działki: 3889 m2
 • Pow. użytkowa: 863,7 m2

Adres

 • Adres: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Miasto: Bydgoszcz
 • Województwo kujawsko-pomorskie
 • Okolice: Chełmno, Koronowo, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Plan działki

Cena: 789 000 PLN

Działka tworzy kontur regularny zbliżony do trapezu, położona na płaskim terenie, uzbrojona. Na działce znajduje się wybudowany w 1972 roku 2-kondygnacyjny budynek stanowiący własność użytkowania wieczystego.

 • Icon
  Powierzchnia:
  3887 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie