Przedzial cenowy Od Do

Działka o pow. 6084 m kw. zabudowana budynkiem

64-832 Margońska Wieś, Polska
Wywoławcza62 700 PLN oszacowanie95 000 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2018 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się druga licytacja:

– nieruchomości należącej do dłużnika: (…) położonej przy , Margońska Wieś, 64-830 Margonin , dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/00030475/9 .

Opis nieruchomości:
-KW nr PO1B/00030475/9: działka nr 204/4 o powierzchni 0,60.84 ha zabudowana: budynkiem do rozbiórki.

Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 700,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

– nieruchomości należącej do dłużnika: (…) położonej przy , Margońska Wieś, 64-830 Margonin , dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/00030417/5 .

Opis nieruchomości:
Licytowane nieruchomości stanowią:

-KW nr PO1B/00030417/5: działka nr 204/8 o powierzchni 0,52.47 ha wraz z elementami zabudowy – dewastacja;

Suma oszacowania wynosi 82 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 120,00 zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 66102039030000120200278820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy
Sebastian Żurek

Szczegóły

Dodatkowe informacje

 • Dz. nr 204/8: 5247 m2
 • Dz. nr 204/4: 6084 m2

Adres

 • Miasto: Chodzież, Margonin, Margońska Wieś
 • Województwo wielkopolskie
 • Okolice: Nakło nad Notecią, Piła, Wągrowiec
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Wymiary działki

Cena: 71 250 PLN

Działka nr 204/4 o powierzchni 0,60.84 ha zabudowana: budynkiem do rozbiórki.

 • Icon
  Powierzchnia:
  6084 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie