Przedzial cenowy Od Do

Działka o pow. 8561 m2, złoże piasku

Obłoczna, 92-119 Łódź, Polska
Wywoławcza: 465 760 PLN oszacowanie698 640 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Arkadiusz Klimczak Z-ca Kamila Kiepura-Snopkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 92-119 Łódź, Obłoczna 9, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [na zapytanie]

oraz nieruchomości położonej: 92-119 Łódź, Obłoczna 9, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [na zapytanie] jako czynność przygotowująca opis i oszacowanie nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 4437 m2 oraz niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 4124 m2 . Dla wskazanych nieruchomości wydano decyzje w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej z uwagi na złoża piasku. Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości niewielkich budynków, dojazd do nieruchomości drogą gruntową, nieruchomość nie jest ogrodzona. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Do dnia wyceny nie wydano koncesji na wydobycie kruszywa.

Suma oszacowania obu nieruchomości wynosi 698 640,00 zł brutto zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 465 760,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 864,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O/Łódź 13 10501461 1000 0090 7173 8646

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Powierzchnia
  8561 m2

Dodatkowe informacje

Adres

 • Miasto: Łódź, Widzew
 • Województwo łódzkie
 • Okolice: Andrespol, Brzeziny, Teolin
 • Kraj: Polska

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie