Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Działka zabud. budynkiem hali produkcyjnej

64-610 Boguniewo, Polska
Wywoławcza:557 800 PLN836 700 PLN/ oszacowanie

Opis

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 12-06-2019 o godz. 09:15

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (…) położonej przy , Boguniewo, 64-610 Rogoźno Wielkopolskie , dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00021499/0 .

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części Boguniewa, dojazd zapewnia nieutwardzona droga łącząca się w odległości ok. 1 km z asfaltową drogą gminną. Prawo własności gruntu działek nr 105/7, 106/5 o powierzchni 6499 m2, o płaski ukształtowaniu terenu i nieregularnym, zgeometryzowanym kształcie. Zasadnicza, zbliżona kształtem do prostokąta, część terenu zabudowana jest budynkiem o charakterze produkcyjnym z zapleczem biurowo – socjalnym oraz przylegającym do niego budynkiem magazynowym powstałym z pierwotnie istniejącej wiaty magazynowej. W południowo-wschodniej części działek znajduje się betonowy plac składowy. Pozostały obszar jest nieutwardzony, miejscowo zagospodarowany zielenią ozdobną. Część wschodnia nieruchomości, oddalona nieco od zabudowań ma charakter rekreacyjny – teren z zadbanym trawnikiem otoczony jest ciągiem drzew iglastych wzdłuż ogrodzenia. Cały teren ogrodzony jest płotem wykonanym z prefabrykowanych elementów betonowych. Wjazd od strony północno-zachodniej zapewnia przesuwna brama stalowa z napędem elektrycznym. Przebieg ogrodzenia różni się nieznacznie od przebiegu geodezyjnych granic działek ewidencyjnych przede wszystkim w północno-zachodniej części nieruchomości. Uzbrojenie nieruchomości: wodociąg, kanalizacja lokalna (zbiorniki bezodpływowe), energia elektryczna. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, składającym się z kilku przylegających do siebie części o łącznej powierzchni użytkowej 1 059,6 m2. Kilkudziesięcioletnia zabudowa została rozbudowana i zmodernizowana w latach 2002-2003 i w 2009 roku. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, obejmuje pomieszczenia dwóch hal produkcyjnych, do których przylega zaplecze socjalne i kotłownia (piec na paliwo stałe). Od strony północnej do hal przylega dobudowana, niższa część biurowa obejmująca wiatrołap, dwa pomieszczenia administracyjno-biurowe, salę konferencyjną, zaplecze sanitarno-socjalne i pokój wypoczynkowy. Na tyłach hal produkcyjnych znajduje się ponadto budynek magazynowy o pow. 106,01 m2 powstały z pierwotnie istniejącej wiaty magazynowej. Do wiaty zamontowano ściany osłonowe z blachy trapezowej, które zostały ocieplone styropianem, a dostęp umożliwiają dwie bramy dwuskrzydłowe w konstrukcji stalowej.

Suma oszacowania wynosi 836 700,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 557 800,00 zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  PO1O/00021499/0
 • Icon
  Powierzchnia
  6499 m²

Zaktualizowano Maj 14, 2019 w 5:05 pm

Adres

 • Miasto: Boguniewo, Oborniki, Rogoźno
 • Województwo wielkopolskie
 • Okolice: Pniewy, Poznań, Szamotuły, Wągrowiec
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Wymiary
 • GeoPortal

Wymiary

Cena: 557 800 PLN

Prawo własności gruntu działek nr 105/7, 106/5 o powierzchni 6499 m2, o płaski ukształtowaniu terenu i nieregularnym, zgeometryzowanym kształcie. Zasadnicza, zbliżona kształtem do prostokąta, część terenu zabudowana jest budynkiem o charakterze produkcyjnym z zapleczem biurowo – socjalnym oraz przylegającym do niego budynkiem magazynowym powstałym z pierwotnie istniejącej wiaty magazynowej. W południowo-wschodniej części działek znajduje się betonowy plac składowy. Pozostały obszar jest nieutwardzony, miejscowo zagospodarowany zielenią ozdobną. Część wschodnia nieruchomości, oddalona nieco od zabudowań ma charakter rekreacyjny – teren z zadbanym trawnikiem otoczony jest ciągiem drzew iglastych wzdłuż ogrodzenia.

 • Icon
  Powierzchnia:
  6499 m²

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
  Inne ogłoszenia

  Wyślij zapytanie