Przedzial cenowy Od Do

Działka zabud. domem jednorodzinnym

Projektowana, 05-080 Izabelin C, Polska
Wywoławcza:424 000 PLNOszacowanie636 000 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2020 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, pokój 1138, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Projektowanej , 05-080 Izabelin, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (na zapytanie).

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Izabelinie przy ul. Projektowanej 9 oznaczona w ewidencji gruntów o powierzchni 1097 m2 w obrębie 0001. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (na zapytanie).

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu. Na działce znajduje się budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (parter z poddaszem użytkowym) oraz dwa budynki gospodarcze. Całość ogrodzona. Budynek mieszkalny – wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 125,91 m2.

Budynek został wybudowany systemem gospodarczym w 1962 roku oraz rozbudowany w 2002 roku (nadbudowa kondygnacji). Obiekt wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Stan techniczno – użytkowy poszczególnych pomieszczeń oraz elementów wykończeniowych: zadawalający. Nieruchomość o powierzchni 1097 m2 posiada kształt regularny – prostokąt.

Powierzchnia i proporcje poszczególnych boków umożliwiają racjonalne zagospodarowanie nieruchomości. Uzbrojenie nieruchomości w media niepełne: energia elektryczna, gaz. Ogrodzenie z siatki stalowej. Brama wjazdowa stalowa wykonana z elementów ozdobnych. Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej – ul. Projektowanej sięgaczem, który stanowi dz. ew. nr 786. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Ustanowiona umową notarialną na przedmiotowej nieruchomości nieodpłatna służebność osobista mieszkania, która nie została ujawniona w dziale III księgi wieczystej niniejszej nieruchomości wygasła.

Suma oszacowania wynosi 636 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 424 000,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26124060741111001047486189.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-479 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ogłoszenie na zlecenie kancelarii komorniczej i wierzyciela

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Użytkowa
  126 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  1097 m2
 • Icon
  Rok budowy
  2002

Dodatkowe informacje

 • Forma własności: Własność
 • Dostęp do drogi publicznej: Tak
 • Podpowniczony: Nie
 • Stan techniczny: Zadowalający

Adres

 • Miasto: Izabelin
 • Województwo mazowieckie
 • Okolice: Łomianki, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszków
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Plan działki

Plan działki

Cena:

Nieruchomość o powierzchni 1097 m2 posiada kształt regularny - prostokąt. Powierzchnia i proporcje poszczególnych boków umożliwiają racjonalne zagospodarowanie nieruchomości. Uzbrojenie nieruchomości w media niepełne: energia elektryczna, gaz. Ogrodzenie z siatki stalowej. Brama wjazdowa stalowa wykonana z elementów ozdobnych. Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej – ul. Projektowanej. Na działce znajduje się budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (parter z poddaszem użytkowym) oraz dwa budynki gospodarcze. Całość ogrodzona.

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie