Przedzial cenowy Od Do

Działka zabudowana domem w Krakowie – Podgórzu

Narvik 3C, 32-020 Kraków, Polska
Wywoławcza:1 215 690 PLN oszacowanie1 823 535 PLN
Maciej Neumann
Maciej Neumann
797 508 541
Inne ogłoszenia

Opis

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Bożena Krupińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 01-10-2018 o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-23, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…) położonej przy Narwik 3c, 30-436 Kraków , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00011382/6 .

Opis nieruchomości:

Nieruchomości opisanej jako działki nr 293/1, nr 294/1, obręb 68 jedn. ewidencyjna Podgórze położone w miejscowości Kraków przy ul. Narvik 3c o powierzchni 1808m2 Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym o powierzchni 291,88m2 oraz powierzchnia pomocnicza nie zaliczona do powierzchni odniesienia (jako niepełnowartościowa): w przyziemiu:117,02m2, w kondygnacji poddasza: 9,02m2

Suma oszacowania wynosi 1 823 535,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 215 690,00 zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 182 354,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w  formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 05249000050000453026316383.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
17.09.2018 12:00 – 13:00

 

 

 

Akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  KR1P/00011382/6
 • Icon
  Użytkowa
  291 m²

Dodatkowe informacje

 • Powierzchnia działek: 1808 m2
 • Pow. użytkowa domu: 291,88 m2

Adres

 • Miasto: Kraków
 • Województwo małopolskie
 • Kraj: Polska

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Maciej Neumann

Skontaktuj się z agentem

 • Maciej Neumann
 • 797 508 541
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie