Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Działki gruntu o łącznej pow. 2,7330 ha

59-323 Gogołowice, Polska
Wywoławcza219 000 PLN292 000 PLN/ oszacowanie

Opis

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-11-2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…) położonej przy , Gogołowice, 59-300 Lubin , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00027256/8 .

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntową, położoną na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 266 i 265 o łącznej powierzchni 2,7330 ha,
Suma oszacowania wynosi 292 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11102030170000210201575513.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubinie mieszczącym się pod adresem: ul. Wrocławska 3, Lubin, 59-300 Lubin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły

 • Icon
  Powierzchnia
  27330 m²

Zaktualizowano Listopad 26, 2018 w 1:01 pm

Dodatkowe informacje

 • Nieruchomość rolna: bez zabudowań
 • Dz. nr 265 i 266: 2.733 ha

Adres

 • Miasto: Gogołowice, Lubin
 • Województwo dolnośląskie
 • Okolice: Legnica, Prochowice, Środa Ślaska
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Wymiary działek
 • GeoPortal

Wymiary działek

Cena: 219 000 PLN

Nieruchomość gruntowa, położona na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 266 i 265 o łącznej powierzchni 2,7330 ha

 • Icon
  Powierzchnia:
  27330 m²

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
  Inne ogłoszenia

  Wyślij zapytanie