Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Działki zabudowane domem o pow. 217,6 m kw.

Władysława Warneńczyka 17, 09-200 Sierpc, Polska
Wywoławcza:438 750 PLN585 000 PLN/ oszacowanie

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Alicja Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 08-05-2019 o godz. 12:30 

w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu z siedzibą przy Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: XXXXX położonej przy Warneńczyka 18 , 09-200 Sierpc, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00005764/2.

Suma oszacowania wynosi 585 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 438 750,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu mieszczącym się pod adresem: Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  PL1E/00005764/2
 • Icon
  Powierzchnia
  562 m²

Zaktualizowano Maj 8, 2019 w 12:30 pm

Dodatkowe informacje

 • Pow. działki: 562 m2
 • Pow. użytkowa domu: 217,6 m2
 • Garaż: 27 m2

Adres

 • Miasto: Sierpc
 • Województwo mazowieckie
 • Okolice: Bieżuń, Borkowo Kościelne, Drobin, Gójsk, Płock
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Plan nieruchomości
 • GeoPortal

Plan nieruchomości

Cena: 438 750 PLN

Działka gruntu 3282/6 oraz 3282/10 o łącznej powierzchni 562 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. mieszkalnej 217,6 m2, 6-izbowym, 2-kondygnacyjnym, murowanym, podpiwniczonym z dachem drewnianym wielospadowym krytym dachówką. Do budynku został dobudowany garaż dwustanowiskowy o pow. 27 m2.

 • Icon
  Powierzchnia:
  562 m²

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
  Inne ogłoszenia

  Wyślij zapytanie