Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Kompleks nieruchomości serwisu samochodowego

Bolesława Prusa 82, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Polska
Wywoławcza:595 725 PLN794 300 PLN/ oszacowanie

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OS1M/00030402/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Daniel Wach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 22-05-2019r. o godz. 11:00

w: Sąd Rejonowy W Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Maz., ul. B.Prusa 2 w sali nr 1 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

stanowiącej działki gruntu nr 1228, 1701/3, 1227/2, 1152/24, 1152/25 o powierzchni 0,2057 ha

– nieruchomość gruntowa w kształcie wielokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym zintegrowanym z budynkiem stacji obsługi samochodów oraz wolnostojącym budynkiem myjni samochodowej oraz budynkiem usługowym. Powierzchnia zabudowy budynkiem mieszkalnym wynosi 230 m2, budynkiem stacji obsługi wynosi 307 m2, budynkiem myjni 97 m2 i budynkiem usługowym 31m2. Budynek mieszkalny z częścią warsztatową, konstrukcji murowanej, piętrowy, częściowo podpiwniczony. Obiekt jest w części zlokalizowany na działce nr 1152/17, nieobjętej egzekucją. Część mieszkalna o pow. użytkowej 158 m2 znajduje się na piętrze budynku, na parterze część warsztatowa o pow. użytkowej 202,6 m2. Druga część warsztatu jest podpiwniczona. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 283 m2, podpiwniczenia 270 m2. Budynek myjni samochodowej, parterowy, murowany, o pow. użytkowej 81 m2. Budynek usługowy, konstrukcji drewnianej, podpiwniczony, o pow. użytkowej 25 m2, wymaga remontu. Stan techniczny pozostałych budynków średni. Standard wykończenia budynku mieszkalnego jest dobry. Obiekty nie zostały udostępnione do oględzin i ich faktyczny stan może być gorszy od opisanego.

Będącej własnością : w udziale 1/2 dłużnika: xxxx w udziale 1/2 dłużnika: xxxx położonej: 07-300 Ostrów Maz., B.Prusa 82, dla której WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W OSTROWI MAZ. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1M/00030402/6

Suma oszacowania wynosi 794 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 595 725,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 430,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO SA 02 1240 5628 1111 0000 5071 3367 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. l3:00 do godz. l4:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B.Prusa 2 – odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie 1 orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  OS1M/00030402.6
 • Icon
  Powierzchnia
  2057 m²

Zaktualizowano Kwiecień 12, 2019 w 11:10 am

Dodatkowe informacje

 • budynkiem mieszkalny: 230 m2
 • Budynek stacji obsługi: 307 m2
 • Budynek myjni: 97 m2
 • Budynek usługowy: 31 m2

Adres

 • Miasto: Ostrów Mazowiecka
 • Województwo mazowieckie
 • Okolice: Łomża, Maków Mazowiecki, Szumowo, Wyszków, Zambrów
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Wymiary działki

Wymiary działki

Cena: 595 725 PLN

Nieruchomości stanowiącej działki gruntu, budowlane, nr 1228, 1701/3, 1227/2, 1152/24, 1152/25 o powierzchni 0,2057 ha - nieruchomość gruntowa w kształcie wielokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym zintegrowanym z budynkiem stacji obsługi samochodów, budynkiem myjni samochodowej oraz budynkiem usługowym. Powierzchnia zabudowy budynkiem mieszkalnym wynosi 230 m2 budynku stacji obsługi wynosi 307 m2, budynku myjni 97 m2 budynku usługowego 31 m2. Budynek mieszkalny z częścią warsztatową, konstrukcji murowanej, piętrowy, częściowo podpiwniczony.

 • Icon
  Powierzchnia:
  2057 m²

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
  Inne ogłoszenia

  Wyślij zapytanie