Przedzial cenowy Od Do

Kompleks trzech działek o pow. 34672 m kw.

64-541 Sękowo, Polska
Wywoławcza:765 650 PLN oszacowanie1 148 475 PLN
Maciej Neumann
Maciej Neumann
797 508 541
Inne ogłoszenia

Opis

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16-10-2018 o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 301, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w m. Sękowo gm. Duszniki, 64-541 Podrzewie , dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00011816/2 .

Opis nieruchomości:

niezabudowane działki o numerach 280/1, 280/2 i 280/3 o powierzchni 34.672 m2

Suma oszacowania wynosi 1 148 475,60 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 765 650,40 zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 114 847,56 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  PO1A/00011816/2
 • Icon
  Użytkowa
  34672 m²

Dodatkowe informacje

 • Działki nr 280/1 , 280/2 , 280/3: pow. 34762 m kw.
 • Cena: brutto

Adres

 • Miasto: Sękowo
 • Województwo wielkopolskie
 • Okolice: Nowy Tomyśl, Pniewy, Poznań, Szamotuły
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Geoportal - Działki nr 280/1 280/2 280/3

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Maciej Neumann

Skontaktuj się z agentem

 • Maciej Neumann
 • 797 508 541
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie