Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Nieruch. zabud. budynkiem produkcyjno-magazynowym

Grądy-Woniecko 13, 18-312 Grądy-Woniecko, Polska
Wywoławcza:354 393 PLN531 590 PLN/ oszacownie

Opis

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM PRODUKCYJNYM

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjnym zakładu rozbioru drobiu o pow. 698 m2 , działka nr 107/83 o powierzchni 0,3700 ha.

Suma oszacowania wynosi 531 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 354 393,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 159,00 zł.

Termin licytacji: 05/08/2019 godz. 12.30 w Sądzie Rejonowym w Zambrowie.

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ! PRZYGOTUJEMY CIĘ DO LICYTACJI I POMOŻEMY ZAŁATWIĆ NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI! OFERUJEMY ATRAKCYJNE FINANSOWANIE!

Pouczenie:

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  LM1Z/00020504/0
 • Icon
  Powierzchnia
  3700 m²

Zaktualizowano Czerwiec 24, 2019 w 11:56 am

Dodatkowe informacje

 • Pow. działki: 3700 m2

Adres

 • Miasto: Grądy, Rutki, Woniecko
 • Województwo podlaskie
 • Okolice: Łomża, Zambrów
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Plan nieruchomości
 • GeoPortal

Plan nieruchomości

Cena: 354 393 PLN

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjnym zakładu rozbioru drobiu , działka nr 107/83 o powierzchni 0,3700 ha.

 • Icon
  Powierzchnia:
  3700 m²

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
  Inne ogłoszenia

  Wyślij zapytanie