Przedzial cenowy Od Do

Nieruch. zabud. budynkiem produkcyjno-magazynowym

Grądy-Woniecko, 18-312 Grądy-Woniecko, Polska
Wywoławcza:354 393 PLN oszacownie531 590 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA BUDYNKIEM PRODUKCYJNYM

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjnym zakładu rozbioru drobiu o pow. 698 m2 , działka nr 107/83 o powierzchni 0,3700 ha.

Suma oszacowania wynosi 531 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 354 393,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 159,00 zł.

Termin licytacji: 05/08/2019 godz. 12.30 w Sądzie Rejonowym w Zambrowie.

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ! PRZYGOTUJEMY CIĘ DO LICYTACJI I POMOŻEMY ZAŁATWIĆ NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI! OFERUJEMY ATRAKCYJNE FINANSOWANIE!

Pouczenie:

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Użytkowa
  3700 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  3700 m2

Dodatkowe informacje

 • Pow. działki: 3700 m2

Adres

 • Miasto: Grądy, Rutki, Woniecko
 • Województwo podlaskie
 • Okolice: Łomża, Zambrów
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Plan nieruchomości

Cena: 354 393 PLN

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjnym zakładu rozbioru drobiu , działka nr 107/83 o powierzchni 0,3700 ha.

 • Icon
  Powierzchnia:
  3700 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie