Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Nieruch. zabud. budynkiem produkcyjno-magazynowym

Grądy-Woniecko 13, 18-312 Grądy-Woniecko, Polska
Wywoławcza:398 692 PLN531 590 PLN/ oszacownie

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 21-05-2019 o godz. 09:00 

w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy ul.Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: XXXX, położonej przy Grądy Woniecko 13, 18-312 Rutki, dla której SĄD REJONOWY w ZAMBROWIE Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1Z/00020504/0.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem produkcyjnym zakładu rozbioru drobiu , działka nr 107/83 o powierzchni 0,3700 ha

Suma oszacowania wynosi 531 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 398 692,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 159,00 zł. 

W PRZEDDZIEŃ TERMINU LICYTACJI  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 74102013320000170200373522.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: ul.Aleja Wojska Polskiego 56, Zambrów, 18-300 Zambrów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  LM1Z/00020504/0
 • Icon
  Powierzchnia
  3700 m²

Zaktualizowano Maj 7, 2019 w 3:25 pm

Dodatkowe informacje

 • Pow. działki: 3700 m2

Adres

 • Miasto: Grądy, Rutki, Woniecko
 • Województwo podlaskie
 • Okolice: Łomża, Zambrów
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Plan nieruchomości
 • GeoPortal

Plan nieruchomości

Cena: 398 692 PLN

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjnym zakładu rozbioru drobiu , działka nr 107/83 o powierzchni 0,3700 ha.

 • Icon
  Powierzchnia:
  3700 m²

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
  Inne ogłoszenia

  Wyślij zapytanie