Przedzial cenowy Od Do

Nieruchomość gruntowa zabud. o pow. 3768 m2

Długa 44, 63-200 Jarocin, Polska
Wywoławcza: 1 433 333 PLN oszacowanie2 150 000 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Jerzy Kujawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie z siedzibą przy Wrocławska 6, 63-200 Jarocin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…) położonej przy ul. Długa 44, 63-200 Jarocin , dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00024059/9 .

Suma oszacowania wynosi 2 150 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 433 333,33 zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 215 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 51 1020 2212 0000 5102 0079 5823.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  KZ1J/00024059/9
 • Icon
  Użytkowa
  3768 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  3768 m2

Adres

 • Miasto: Jarocin
 • Województwo wielkopolskie
 • Okolice: Gostyń, Pleszew, Środa Wielkopolska
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Wymiary

Cena: 1 433 333 PLN

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami biurowo-usługowo-garażowymi.

 • Icon
  Powierzchnia:
  3768 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie