Przedzial cenowy Od Do

Nieruchomość produkcyjno-magazynowo-biurowa

Mały Plac Ćwiczeń 4, 63-900 Rawicz, Polska
Wywoławcza:672 496 PLN oszacowanie1 008 744 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 38905, nr KW 34297

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 14-05-2019r. o godz.09:30

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 w Rawiczu 63-900 odbędzie się druga licytacja nieruchomości połączonych prawomocnym zarządzeniem o połączeniu egzekucji z dnia 19-02-2018 w jedno postępowanie na podstawie art. 926 kpc zgodnie z celem prawnym i gospodarczym, gdyż stanowią jeden kompleks budowlany;

położonych: 63-900 Rawicz, ul. Mały Plac Ćwiczeń 3:

dla których Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW 38905 [NKW: na zapytanie] i KW 34297 [NKW: na zapytanie] Nieruchomości powyższe obejmują działki nr: 235/53, 235/63, zabudowania o pow. 0,4224 ha, działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05-12-2089r. i zabudowania stanowiące od gruntu odrębny przedmiot własności oraz działki nr: 235/36, 235/31, 235/37 o pow. 0,1574 ha; działki gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 05-12-2089r. oraz stanowiące odrębną nieruchomość budynki: budynek biurowy, budynek produkcyjno-cukierniczy, budynek myjni, budynek produkcyjny, budynek magazynowo-warsztatowy. Budynki nie są użytkowane od około 8-9 lat.

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

Nieruchomości obejmują grunty w wieczystym użytkowaniu oraz budynki po byłym zakładzie piekarniczym. Działki tworzą łącznie funkcjonalną całość o łącznej pow. 0,5798 ha. Niezabudowane części działek częściowo utwardzone kostką betonową, część zarośnięta wymaga uporządkowania. Dojazd i dojścia do działek nr 235/36, 235/31 zapewnia ustanowiona służebność gruntowa zapisana w KW (na zapytanie przez działkę 235/35. Budynki posadowione na nieruchomości zostały częściowo zdewastowane. Powierzchnie użytkowe poszczególnych budynków wynoszą: budynek biurowy 624,08m2, budynek produkcyjno-cukierniczy – częściowo w budowie łącznie 3 588,64m2, budynek myjni 64,30m2, budynek produkcyjny 1 340,56m2, budynek magazynowo-warsztatowy 393,09m2. Teren jest ogrodzony. W dziale III KW 34297 zapisana jest nieodpłatna służebność gruntowa na działkach 235/36 i 235/31 i własności budynków na rzecz PGNIG Gazomet Rawicz polegająca na prawie dostępu do instalacji c.o. oraz wodnokanalizacji przebiegających przez te działki w celu przeprowadzenia remontów, przeglądów i konserwacji.

Wartość nieruchomości NKW PO1R/00034297/0 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego: 119.812,00zł.

Wartość nieruchomości NKW PO1R/00038905/4 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego: 321.528,00zł

Nieruchomości stanowią współwłasność w częściach ułamkowych dłużników:XXXX

Suma oszacowania połączonych nieruchomości wynosi 1 008 744,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 672 496,00zł, rękojmia wynosi 100 874,40zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w kwocie jak powyżej określono tj. w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Rawicz 46 10203121 0000 6602 0018 4853 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na rachunek bankowy kancelarii komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Komornik zastrzega się prawo odwołania licytacji.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Użytkowa
  5616 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  3798 m2

Dodatkowe informacje

 • Działki nr: 235/53, 235/63: 0,4224 ha
 • Działki nr: 235/36, 235/31, 235/37: 0,1574 ha

Adres

 • Miasto: Rawicz
 • Województwo wielkopolskie
 • Okolice: Bojanowo, Korzeńsko, Miejska Górka, Trzebosz, Wąsosz
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Plan nieruchomości

Cena: 672 496 PLN

Nieruchomości obejmują grunty w wieczystym użytkowaniu oraz budynki po byłym zakładzie piekarniczym. Działki tworzą łącznie funkcjonalną całość o łącznej pow. 0,5798ha. Niezabudowane części działek częściowo utwardzone kostką betonową, część zarośnięta wymaga uporządkowania. Dojazd i dojścia do działek nr 235/36, 235/31 zapewnia ustanowiona służebność gruntowa zapisana w KW PO1R/00008828/1 przez działkę 235/35. Budynki posadowione na nieruchomości zostały częściowo zdewastowane.

 • Icon
  Powierzchnia:
  5798 m²

Geoportal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie