Przedzial cenowy Od Do

Nieruch. produkcyjno – magazynowo – biurowa

Korzeniewska 19B, 82-500 Mareza, Polska
Wywoławcza:838 050 PLN oszacowanie1 117 400 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy , 82-500 , pokój 115, odbędzie się pierwsza licytacja:

– użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Waldemar Bojanowski, położonej przy Korzeniewska 19B, Mareza, 82-500 Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I/00023703/0.

Opis nieruchomości:

– nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GD1I/00023703/0 – stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynki stanowiące od gruntu odrębny przedmiot własności. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą działki ewidencyjne nr: 437/2, 437/7 i 437/6 o łącznym obszarze 1,8615 ha. Nieruchomość zabudowana budynkami produkcyjno-magazynowymi oraz budynkiem biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 2209 m 2.

Suma oszacowania wynosi 1 117 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 838 050,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 111 740,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

– nieruchomości należącej do dłużnika: Waldemar Bojanowski, położonej przy Korzeniewska 19B, 82-500 Mareza, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I/00013430/2.

Opis nieruchomości:

– nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą nr GD1I/00013430/2 – stanowiąca działkę gruntu nr 463 o powierzchni 1,0900 ha, będącą przedmiotem prawa własności, zabudowaną budynkiem produkcyjnym (palarnią kawy) i budynkiem magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 1401,7 m 2.

Suma oszacowania wynosi 902 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 676 575,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 210,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS Kwidzyn 54830000090006028020000010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  GD1I/00023703/0
 • Icon
  Użytkowa
  18615 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  18615 m2

Dodatkowe informacje

 • POw. działki: 1,8615 ha
 • Pow. zabudowy: 2209 m2

Adres

 • Miasto: Kwidzyn, Mareza
 • Województwo pomorskie
 • Okolice: Gardeja, Gniew, Grudziądz, Malbork, Rakowiec
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Plan obu nieruchomości

Plan obu nieruchomości

Cena: 1 514 625 PLN

Nieruchomość 1: Działka gruntu nr 463 o powierzchni 1,0900 ha, będąca przedmiotem prawa własności, zabudowana budynkiem produkcyjnym (palarnią kawy) i budynkiem magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 1401,7 m2. Nieruchomość 2: Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynki stanowiące od gruntu odrębny przedmiot własności. Nieruchomość zabudowana budynkami produkcyjno-magazynowymi oraz budynkiem biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 2209 m2.

 • Icon
  Powierzchnia:
  29515 m²

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie