Przedzial cenowy Od Do

Działka inwestycyjna w Ustce

Ustka, Polska
Cena: 3 200 000 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKA USŁUGOWA W USTCE

Parametry nieruchomości i jej przeznaczenie:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem US/ZZ

 • Powierzchnia działki: 2.09 ha
 • Dojazd: zjazd z drogi publicznej, zmodernizowany, nowy ciąg komunikacyjny
 • Przeznaczenie zgodnie z MPZP: Usługowe, obsługi ruchu turystycznego, w tym obiektów zamieszkania zbiorowego – Według definicji prawa budowlanego budynek zamieszkania zbiorowego to budynek, w którym przez jakiś krótki czas mieszka określona grupa osób. Takim budynkiem może być hotel, motel, pensjonat, schronisko lub internat itp. Definicja dopuszcza również budowę aparthotelu lub kondohotelu.
 • Dopuszczone funkcje: dla terenu oznaczonego jako dopuszcza się:
  a) utrzymanie z dopuszczeniem remontów, przebudowy, modernizacji, rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, b) utrzymanie z dopuszczeniem remontów, przebudowy, modernizacji, rozbudowy obiektów usług obsługi ruchu turystycznego w tym obiektów zamieszkania zbiorowego,
  c) lokalizację domów letniskowych jako obiektów nietrwale powiązanych z gruntem,
  d) lokalizację pól namiotowych i stanowisk dla karawaningu,
  e) lokalizację zieleni urządzonej oraz małej architektury służącej rekreacji codziennej,
  f) lokalizację infrastruktury komunikacyjnej, parkingów i infrastruktury inżynieryjnej
  z zastrzeżeniem zasad określonych w §12. ust.1 pkt. 3) i 5);
  Dla terenów oznaczonych jako 07 US/ZZ wyklucza się lokalizację funkcji innych niż wymienione powyżej
 • Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w §8., ustala się obowiązek projektowania terenu 07 US/ZZ jako zespołu zabudowy o zaprojektowanym, skomponowanym układzie urbanistycznym;
 • Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w §9., nie ustala się zasad szczegółowych;
 • Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w §10., zasad szczegółowych nie ustala się.
 • Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
  a) maksymalna intensywność zabudowy: 0.8,
  b) maksymalny procent zabudowy: 35 %,
 • c) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
  d) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m ,
  e) forma i geometria dachu: nie reguluje się
  f) linie zabudowy nieprzekraczalne – 6m od terenu ul. Polnej i 6m od terenu 01KDX/ZZ, jak na rysunku planu
 • Media: energia elektryczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz
 • Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  Na zapytanie
 • Icon
  Powierzchnia
  20900 m2

Dodatkowe informacje

 • Działka nr 1965: 3116 m kw.
 • Działka nr 1964: 11720 m kw.
 • Działka nr 1700/2: 4073 m kw.

Adres

 • Miasto: Ustka
 • Województwo pomorskie
 • Kod pocztowy: 76-270
 • Okolice: Darłowo, Jarosławiec, Łeba, Rowy, Słupsk
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Plan nieruchomości

Plan nieruchomości

Cena: 909 480 PLN

Zgodnie z obowiązującym MPZP działa znajduje się na terenie oznaczonym symbolem US/ZZ: Przeznaczenie usługowe, obsługi ruchu turystycznego, w tym obiektów zamieszkania zbiorowego - Według definicji prawa budowlanego budynek zamieszkania zbiorowego to budynek, w którym przez jakiś krótki czas mieszka określona grupa osób. Takim budynkiem może być hotel, motel, pensjonat, schronisko lub internat itp. Definicja dopuszcza również budowę aparthotelu lub kondohotelu.

 • Icon
  Powierzchnia:
  18909 m²

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie