Przedzial cenowy Od Do

Uzbrojona działka budowlana o pow. 0,3 ha

61-160 Czapury, Polska
Wywoławcza:233 047 PLN oszacowanie310 730 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas Kancelaria Komornicza nr I w Śremie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04 września 2020r. o godz. 9:30 w sali nr 11 Sądu Rejonowego w Śremie odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:

nieruchomość gruntowa, położona w 61-160 Czapury, w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Mosina, o powierzchni 0,3001 ha, nr działki 239/13 Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie o numerze (na zapytanie).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 310 730,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 tj. kwotę: 233 047,50 zł

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 31 073,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na konto nr PKO BP 50 1020 4027 0000 1802 0767 0286 – z dopiskiem licytacja GKM 100/19 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po w/w terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, zlokalizowana w miejscowości Czapury, na terenach mieszkaniowych gminy Mosina, w powiecie poznańskim, w odległości zaledwie 1,5 km od granic administracyjnych Poznania. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą osiedlową o powierzchni gruntowej.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie wyłącznie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej. Pozostałe sąsiedztwo nieruchomości to tereny leśne.

Usytuowanie nieruchomości względem ważnych ośrodków użyteczności publicznej i lokalnych punktów handlowych, jak i komunikacji jest korzystne.

Nieruchomość stanowi działkę gruntu o pow. 3001 m2. Działka ma regularny kształt czworokąta, który dłuższym bogiem przylega do wspomnianej drogi dojazdowej. Średnia szerokość działki wynosi 68 m, natomiast jej głębokość to 44 m.

Więcej szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo.

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ! PRZYGOTUJEMY CIĘ DO LICYTACJI I POMOŻEMY W ZAŁATWIENIU NIEZBĘDNYCH FORMALNOŚCI! OFERUJEMY ATRAKCYJNE FINANSOWANIE!

– – – – –

Pouczenie:

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Powierzchnia
  3001 m2

Dodatkowe informacje

 • Pow. działki: 3001 m2
 • Uzbrojona: Tak
 • Droga dojazdowa : Tak
 • Przeznaczenie: budowlana

Adres

 • Miasto: Czapury, Mosina
 • Województwo wielkopolskie
 • Okolice: Komorniki, Luboń, Poznań, Śrem
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Plan nieruchomości

Cena: 233 047 PLN

Nieruchomość stanowi prawo własności niezabudowanej działki gruntu o nr 239/13 o powierzchni 3001 m2 w m. Czapury (gm. Mosina)

 • Icon
  Powierzchnia:
  3001 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie