Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Uzbrojona działka budowlana o pow. 0,3 ha

61-160 Czapury, Polska
Wywoławcza:233 047 PLN oszacowanie310 730 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, zlokalizowana w miejscowości Czapury, na terenach mieszkaniowych gminy Mosina, w powiecie poznańskim, w odległości zaledwie 1,5 km od granic administracyjnych Poznania. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą osiedlową o powierzchni gruntowej.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie wyłącznie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej. Pozostałe sąsiedztwo nieruchomości to tereny leśne.

Usytuowanie nieruchomości względem ważnych ośrodków użyteczności publicznej i lokalnych punktów handlowych, jak i komunikacji jest korzystne.

Nieruchomość stanowi działkę gruntu o pow. 3001 m2. Działka ma regularny kształt czworokąta, który dłuższym bogiem przylega do wspomnianej drogi dojazdowej. Średnia szerokość działki wynosi 68 m, natomiast jej głębokość to 44 m.

Więcej szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo.

Suma oszacowania wynosi 310 730,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 233 047,50 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 073,00 zł.

Przewidywany termin licytacji: marzec/kwiecień 2020

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ! PRZYGOTUJEMY CIĘ DO LICYTACJI I POMOŻEMY W ZAŁATWIENIU NIEZBĘDNYCH FORMALNOŚCI! OFERUJEMY ATRAKCYJNE FINANSOWANIE!

– – – – –

Pouczenie:

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Powierzchnia
  3001 m2

Zaktualizowano 14 stycznia, 2020 w 1:19 pm

Dodatkowe informacje

 • Pow. działki: 3001 m2
 • Uzbrojona: Tak
 • Droga dojazdowa : Tak
 • Przeznaczenie: budowlana

Adres

 • Miasto: Czapury, Mosina
 • Województwo wielkopolskie
 • Okolice: Komorniki, Luboń, Poznań, Śrem
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Plan nieruchomości

Cena: 233 047 PLN

Nieruchomość stanowi prawo własności niezabudowanej działki gruntu o nr 239/13 o powierzchni 3001 m2 w m. Czapury (gm. Mosina)

 • Icon
  Powierzchnia:
  3001 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie