Przedzial cenowy Od Do

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pod adresem:  http://www.nieruchomosci-w-bankowosci.pl (strona prezentująca Tomaszewski Estates sp. z.o.o.) wyrażają Państwo zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze strony http://www.nieruchomosci-w-bankowoscil.pl z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze strony firmy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH przekazywanych w trakcie korzystania ze strony http://www.nieruchomosci-w-bankowosci.pl/

Administratorami danych osobowych jest Tomaszewski Estates sp. z o.o. przy ul. Staromiejskiej 6/10D, 40-013 Katowice

JAK DZIAŁA STRONA http://www.nieruchomosc-w-bankowosci.pl/

Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności Tomaszewski Estates Sp. z o.o. (oferowanymi usługami) oraz pozostawieniu danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e – mail, telefonu)  w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskaniu informacji o ofercie Tomaszewski Estates Sp. z o.o..

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email lub telefon. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu zwrotnego oraz przedstawienia oferty usług, które Państwa interesują. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Serwis korzysta również z plików cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Państwa przeglądarce internetowej. Serwis może korzystać również  z profilowania wykorzystywanego w Google Analytics, Google AdWords, Facebook, Pixel. W celu wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

JAK KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH?

Przekazane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi (wysyłającymi zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adresy e – mail wskazane na stronie) lub celem przedstawienia oferty usług firmy w związku ze złożonym zapytaniem.Przekazanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na wskazane na stronie adresy e – mail jest przez nas traktowane jednoznacznie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo przekazanych danym osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

 

PRAWA AUTORSKIE

Strona internetowa jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własnością Tomaszewski Estates Sp. z o.o. Zapraszając odwiedzających  do korzystania ze strony http://www.nieruchomosci-w-bankowosci.pl/, zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.  Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalności wymaga uprzedniej, pisemnej zgody partnerów firmy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony internetowej, każda korzystająca z niej osoba wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

NASZE DANE KONTAKTOWE

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronie http://www.nieruchomosci-w-bankowosci.pl/ w zakładce KONTAKT. W kwestiach dot. przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Sekretariatem, email: info@nieruchomosci-w-bankowosci.pl