Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Budynek mieszkalno – usługowy w Zakopanem

Nowotarska 21, 34-511 Zakopane, Polska
Wywoławcza:1 375 908 PLN1 834 545 PLN/ Oszacowanie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   w Zakopanem  Waldemar Hosiawa  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się  pierwsza  licytacja  nieruchomości  należącej do dłużnika: (…) położonej przy  Nowotarska ,   34-500  Zakopane , dla której   SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze  NS1Z/00043838/4, NS1Z/00017550/0 .

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej, mające założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem nr NS1Z/00043838/4 ( działka zabudowana) oraz NS1Z/00017550/0 ( droga dojazdowa) należące w całości (NS1Z/00043838/4) i w części 3/32 (NS1Z/00017550/0) do dłużniczki: Wójcik Anna Kw nr NS1Z/00043838/4 – Nieruchomość gruntowa położona w obr. 4 Zakopane, gm. Zakopane, powiat tatrzański składająca się z działki nr 357/5 o pow. 0,0698 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym nr 21 przy ul. Nowotarskiej. Działka ogrodzona – ogrodzenie murowane, obłożone kamieniem z wypełnieniem stalowym kutym oraz siatką stalową i ogrodzeniem stalowym panelowym, częściowo płaska oraz z niewielkim nachyleniem, budynek mieszkalno– usługowy o łącznej powierzchni użytkowej 292,3m2. Budynek mieszkalny z 7 pokojami gościnnymi łącznie 26 miejsc noclegowych. Pokoje z łazienkami. Obiekt parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym dwukondygnacyjnym, o konstrukcji mieszanej – murowo – drewnianej, fundamenty i ściany podpiwniczenia murowane z cegły i kamienia cz. obłożone kamieniem elewacyjnym, pozostałe kondygnacje w całości z płazów, ocieplone i otynkowane, kryty dachem o konstrukcji drewnianej. Obiekt z lat 60tych XXw po remoncie i modernizacji w ogólnym zadowalającym stanie technicznym, standard typowy przeciętny. Wg MPZP działka poł. w t. zab. usługowej. Dostęp do drogi publicznej po działce drogowej nr 508/2 – z ul. Nowotarskiej. Budynek posiada instalacje elektryczne, wodno- kanalizacyjne, CO z pieca na ekogroszek, teletechniczne, instalacje odgromowe. Kw nr NS1Z/00017550/0 – Nieruchomość składa się z działki nr 508/2 o pow. 0,0180 ha i stanowi drogę dojazdową do działki nr 357/5 oraz sąsiednich, utwardzona, o nachyleniu stoku w kier. płn-zach. Nieruchomość: NS1Z/00043838/4) oraz udział 3/32 części nieruchomości NS1Z/00017550/0 oszacowane zostały na łączną kwotę 1.834.545,00 zł. Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie: 03.01.2019 r. od godz. 10:00 do godz: 11:00 ( zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości )

Suma oszacowania wynosi  1 834 545,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  1 375 908,75  zł .  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 183 454,50 zł. 

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyc rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją zainteresowani mogą przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13.

Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  NS1Z/00043838/4 NS1Z/00017550/0
 • Icon
  Powierzchnia
  698 m²

Zaktualizowano Luty 18, 2019 w 2:31 pm

Dodatkowe informacje

 • Udział w drodze: Tak
 • Pow. działki: 698 m2
 • Pokoje z łazienkami: Tak
 • Ilość miejsc: ok. 30

Adres

 • Miasto: Zakopane
 • Województwo małopolskie
 • Okolice: Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin
 • Kraj: Polska

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
  Inne ogłoszenia

  Wyślij zapytanie