Przedzial cenowy Od Do

Dom w zabudowie szeregowej o pow. 316 m2

Związku Walki Zbrojnej, 99-100 Łęczyca, Polska
Wywoławcza:249 500 PLN oszacowanie378 030 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 340/8 o powierzchni 407 m2 z okresem użytkowania do dnia 21/12/2080 r oraz prawo własności nieruchomości budynkowej:

Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 316 m2 położony w Łęczycy, przy ul. WZW 4.

Teren działki jest ogrodzony. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej. Nieruchomość budynkowa stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, w zabudowie szeregowej, o pow. zabudowy 192 m2, a pow. użytkowej 316 m2. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z własnej kotłowni, wentylacji grawitacyjnej, oświetleniową, siły.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/00022904/0.

Więcej szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo.

Suma oszacowania wynosi 378 030,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 249 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 803,00 zł.

Przewidywany termin licytacji: wrzesień/październik 2019

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ! PRZYGOTUJEMY CIĘ DO LICYTACJI I POMOŻEMY W ZAŁATWIENIU NIEZBĘDNYCH FORMALNOŚCI! OFERUJEMY ATRAKCYJNE FINANSOWANIE!

– – – – –

Pouczenie:

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Użytkowa
  316 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  316 m2

Dodatkowe informacje

 • Pow. działki: 407 m2
 • Pow. zabudowy: 192 m2
 • Pow. użytkowa: 316 m2

Adres

 • Miasto: Łęczyca
 • Województwo łódzkie
 • Okolice: Garbalin, Krośniewice, Kutno, Leśmierz, Zgierz
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Plan nieruchomości

Cena:

Teren działki o pow. 407 m2 jest ogrodzony. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej. Nieruchomość budynkowa stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, w zabudowie szeregowej, o pow. zabudowy 192 m2, a pow. użytkowej 316 m2.

 • Icon
  Powierzchnia:
  407 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie