Przedzial cenowy Od Do

Porównanie

Dwie zabudowane działki o pow. 5.4484 ha

97-371 Rokszyce, Polska
Wywoławcza:1 851 450 PLN2 468 600 PLN/ oszacowanie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2018 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój II, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: (…) położonej przy , miejscowość Rokszyce I, 97-371 Wola Krzysztoporska , dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00049201/0 .

Opis nieruchomości:
działki nr 286/2, 286/3 o łącznej powierzchni 5,4484 ha w użytkowaniu wieczystym do 03-03-2091r. oraz prawo własności naniesień budowlanych ( obręb nr 43 ). Nieruchomość zabudowana jest obiektami wybudowanymi technologiami materiałowymi z lat 70 – 80 tych, o łącznej powierzchni użytkowej 4 558,05m2, modernizowane w latach 2005-2007. Są to budynki inwentarsko – biurowo – magazynowe, w których mieści się przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem zwierząt hodowlanych. Teren jest oświetlony, uzbrojony w liczną instalację kanalizacyjną ściekową i zbierającą wody opadowe. Instalacją wodociągowa rozprowadzona do budynków. Nieruchomość zaopatrzona jest we własne ujęcie wody-studnie głębinową i hydrofornie oraz stację energetyczną. Odprowadzenie ścieków odbywa się do szamb. Teren wyposażony jest w wewnętrzne drogi utwardzone asfaltem i asfaltobetonem.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze wiejskiej o nawierzchni utwardzonej, z wjazdem od ulicy. Położona jest w pobliżu trasy Bełchatów – Piotrków Tryb. i ok. 500m od trasy szybkiego ruchu Warszawa – Katowice. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska teren działek nr 286/2 i 286/3 znajduje się na terenach produkcji, drobnej wytwórczości, rzemiosła i innych form aktywności gospodarczej. Zgodnie z Ustawą z dnia 11-04-2003 o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny ( chyba że ustawa stanowi inaczej ). Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie dowodu o którym mowa w art. 7 w/w ustawy.

Suma oszacowania wynosi 2 468 600,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 851 450,00 zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 246 860,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 92 10203916 0000 0902 0078 6749.. Rękojmię nalezy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  PT1P/00049201/0
 • Icon
  Powierzchnia
  54484 m²

Zaktualizowano Grudzień 14, 2018 w 9:40 am

Adres

 • Miasto: Rokszyce, Wola Krzysztoporska
 • Województwo łódzkie
 • Okolice: Bełchatów, Piotrków Trybunalski
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Wymiary - 286/3
 • Geoportal - 286/3
 • Wymiary - 286/2
 • Geoportal - 286/2

Wymiary - 286/3

Cena: 1 851 450 PLN

Nieruchomość zabudowana jest obiektami wybudowanymi technologiami materiałowymi z lat 70 - 80 tych, o łącznej powierzchni użytkowej 4 558,05m2, modernizowane w latach 2005-2007. Są to budynki inwentarsko - biurowo - magazynowe, w których mieści się przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem zwierząt hodowlanych. Teren jest oświetlony, uzbrojony w liczną instalację kanalizacyjną ściekową i zbierającą wody opadowe.

 • Icon
  Powierzchnia:
  54484 m²

Wymiary - 286/2

Cena: 1 851 450 PLN

Nieruchomość zabudowana jest obiektami wybudowanymi technologiami materiałowymi z lat 70 - 80 tych, o łącznej powierzchni użytkowej 4 558,05m2, modernizowane w latach 2005-2007. Są to budynki inwentarsko - biurowo - magazynowe, w których mieści się przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem zwierząt hodowlanych. Teren jest oświetlony, uzbrojony w liczną instalację kanalizacyjną ściekową i zbierającą wody opadowe. Instalacją wodociągowa rozprowadzona do budynków. Nieruchomość zaopatrzona jest we własne ujęcie wody-studnie głębinową i hydrofornie oraz stację energetyczną. Odprowadzenie ścieków odbywa się do szamb.

 • Icon
  Powierzchnia:
  54484 m²

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
  Inne ogłoszenia

  Wyślij zapytanie