Przedzial cenowy Od Do

Działka zabudowana bud. biurowo-magazynowymi

Techniczna 4, 05-077 Piaseczno, Polska
Wywoławcza:2 790 000 PLN oszacowanie4 185 000 PLN
Maciej Neumann
Maciej Neumann
797 508 541
Inne ogłoszenia

Opis

DRUGA LICYTACJA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Artur Chwalibogowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 21/11/2018 r. o godz. 15:20

w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 201 odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

1). użytkowania wieczystego nieruchomości,

2). działka gruntu nr ew. 10/2 o pow. 6783 m2, obręb 21 Piaseczno-Miasto

3). oraz prawo własności budynków i budowli o przeznaczeniu biurowo-magazynowym o pow. użytkowej ok. 1655m2.

Nieruchomość zlokalizowana w strefie zabudowy produkcyjnej składów, magazynów i usług nieuciążliwych w północno-wschodnim rejonie miasta Piaseczna. Ulica Techniczna posiada nawierzchnie wykonaną z kostki betonowej. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o bokach około 59 m * 115 m; krótszym bokiem przylega do ul. Technicznej. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Teren nieruchomości ogrodzony. Teren nieruchomości w znacznej części utwardzony nawierzchnią wykonaną z kostki betonowej oraz bloczków betonowych. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem administracyjno-biurowym z częścią warsztatową, budynkiem magazynowym stalowym (1), budynkiem magazynowym z blachy falistej, budynkiem magazynowym stalowym (2), magazynem olejów i smarów, portiernią, stacją paliw należącej do dłużnika:

Standard Dystrybucja Sp. z o.o. w likwidacji położonej: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 4,
dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze

KW WA5M/00292961/9

Suma oszacowania wynosi 4 185 000,00zł, zaś cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 790 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 418 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo przelewem na konto komornika:

PKO BP SA o/Piaseczno 24 10201026 0000 1802 0223 4599 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
1).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Sygnatura akt sądowych: I Co 821/16

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie sż ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  KW WA5M/00292961/9
 • Icon
  Użytkowa
  6783 m²
 • Icon
  Rok budowy
  1992

Dodatkowe informacje

 • Wadium: 418500 PLN
 • Miejsce licytacji: SR w Piasecznie ul. Kościuszki 14, sala 201
 • Termin licytacji: 21-11-2018r. o godz. 15:20

Adres

 • Adres: Techniczna 4
 • Miasto: Piaseczno
 • Województwo mazowieckie
 • Kod pocztowy: 05-500
 • Okolice: Warszawa
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Plan nieruchomości

Cena: 2 790 000 PLN

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o bokach około 59 m * 115 m; krótszym bokiem przylega do ul. Technicznej. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Teren nieruchomości ogrodzony. Teren nieruchomości w znacznej części utwardzony nawierzchnią wykonaną z kostki betonowej oraz bloczków betonowych. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem administracyjno-biurowym z częścią warsztatową, budynkiem magazynowym stalowym (1), budynkiem magazynowym z blachy falistej, budynkiem magazynowym stalowym (2), magazynem olejów i smarów, portiernią, stacją paliw

 • Icon
  Powierzchnia:
  6783 m²

GeoPortal - Działka 10/2

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Maciej Neumann

Skontaktuj się z agentem

 • Maciej Neumann
 • 797 508 541
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie