Przedzial cenowy Od Do

Nieruch. gruntowa warsztat.-magazyn.-biurowa

Bajeczna, 05-870 Bramki, Polska
Wywoławcza:2 059 466 PLN oszacowanie3 089 200 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Iwona Michalak Zastępca Wojciech Terejko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 28-06-2019r. o godz.09:30

w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działki ew. nr 240/29, 240/31, 240/32, 240/33, 240/34, obszar 7610,0000 m2, zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkami o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym należącej do dłużnika: XXX w Warszawie położonej: 05-870 Błonie, Bajeczna 5, Bramki, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (KW na zapytanie)

Suma oszacowania wynosi 3 089 200,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 059 466,67 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 308 920,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 98 10201026 0000 1102 0180 0796 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  na zapytanie
 • Icon
  Użytkowa
  1369 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  7610 m2

Dodatkowe informacje

 • Pow. działek: 7610 m2
 • Pow. zabudowy: 1368,9 m2
 • Przeznaczenie wg PZP: Teren mieszkalno-usługowy

Adres

 • Miasto: Błonie, Bramki
 • Województwo mazowieckie
 • Okolice: Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Warszawa, Żyrardów
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

 • Plan nieruchomości
 • Powierzchnia zabudowy
 • GeoPortal

Plan nieruchomości

Cena:

Nieruchomość składa się z kompleksu pięciu działek o nr 240/29, 240/31, 240/32, 240/33, 240/34 i łącznej pow. 7610 m2. Dwie działki są niezabudowana z przeznaczeniem mieszkalno-usługowym. Na jednej działce znajduje się budynek mieszkalny oraz garażowy.

 • Icon
  Powierzchnia:
  7610 m²

Powierzchnia zabudowy

Cena:

Nieruchomość zabudowana budynkami: magazynowym, magazynowo-warsztatowym z częścią socjalną, budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażowym.

 • Icon
  Powierzchnia:
  1368 m²

GeoPortal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie