Przedzial cenowy Od Do

Nieruch. produkcyjno-magazynowo-warsztatowa, biuro

Przemysłowa, 09-400 Płock, Polska
Wywoławcza:3 526 013 PLN oszacowanie5 289 020 PLN
Szymon Tomaszewski
Szymon Tomaszewski
505987770
Inne ogłoszenia

Opis

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 26-02-2019 o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10 b, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…) położonej przy Przemysłowa , 09-400 Płock , dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (na zapytanie) .

Opis nieruchomości:
Nieruchomość Zabudowana budynkiem biurowo-socjalnym i budynkiem produkcyjno-magazynowo-warsztatowym (budynki połączone)

Parametry techniczne budynków (łącznie):

Powierzchnia zabudowy – 1750,00 m2,

Powierzchnia użytkowa – 1959,97 m2,

kubatura – 9  650,00 m3.

Budynek socjalno-biurowy 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, budynek magazynowo-warsztatowy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynki wyposażone w instalacje elektryczną, wodociągową (zasilaną z sieci), kanalizacyjną z odprowadzeniem do sieci miejskiej, centralnego ogrzewania (grzejniki stalowe płytowe), w części klimatyzacyjną, alarmową, montoring (system kamer), w części magazynowej instalacja sprężonego powietrza.

Na nieruchomości znajdują się wiaty o konstrukcji stalowej (2 szt.) Dachy o konstrukcji stalowej, kryte blachą trapezową. Teren pod wiatami utwardzony kostką betonową.

Powierzchnia zabudowy zgodnie informacją z rejestru gruntów:

Wiata nr 1 – 646,00 m2.

Wiata nr 2 – 740 m2.

Do wiat doprowadzony prąd.

Działka ogrodzona – (od frontu) z przęseł stalowych osadzonych na słupkach murowanych i podmurówce murowanej z cegły klinkierowej, brama i furtka stalowe, w pozostałej części ogrodzenie z przęseł betonowych. Teren zagospodarowany (wykonane nasadzenia ozdobne oraz utwardzenia z kostki betonowej), , oświetlony. Dodatkowo w południowo-wschodnim narożniku usytuowana część wiaty o konstrukcji stalowej. Teren uzbrojony w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą. Dostęp do działki od północy od ulicy Przemysłowej (dz drogowa nr 10/11)

Suma oszacowania wynosi 5 289 020,91 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 526 013,94 zł .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 528 902,09 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 90 16001462 1831 2959 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  Na zapytanie
 • Icon
  Użytkowa
  10091 m²
 • Icon
  Powierzchnia
  10091 m2

Adres

 • Miasto: Płock
 • Województwo mazowieckie
 • Okolice: Gostynin, Nowy Dwór Mazowiecki, Sierpc, Warszawa
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Wymiary działki

Cena: 3 526 013 PLN

Działka ogrodzona – (od frontu) z przęseł stalowych osadzonych na słupkach murowanych i podmurówce murowanej z cegły klinkierowej, brama i furtka stalowe, w pozostałej części ogrodzenie z przęseł betonowych. Teren zagospodarowany (wykonane nasadzenia ozdobne oraz utwardzenia z kostki betonowej), , oświetlony. Dodatkowo w południowo-wschodnim narożniku usytuowana część wiaty o konstrukcji stalowej. Teren uzbrojony w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą. Dostęp do działki od północy od ulicy Przemysłowej (dz drogowa nr 10/11)

 • Icon
  Powierzchnia:
  10091 m²

Geoportal

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Skontaktuj się z agentem

Szymon Tomaszewski

Skontaktuj się z agentem

 • Szymon Tomaszewski
 • 505987770
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie