Przedzial cenowy Od Do

Kompleks działek gruntów rolnych, staw, gospodarstwo rolne.

45-269 Duczów Mały, Polska
Wywoławcza:244 533 PLN oszacowanie366 800 PLN
Maciej Neumann
Maciej Neumann
797 508 541
Inne ogłoszenia

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w m. Duczów, 46-255 Wierzbica Dolna, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00005181/7.

Suma oszacowania wynosi 366 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 244 533,33 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 680,00 zł.

Druga licytacja prawa własności nieruchomości w skład której wchodzą:

Działki nr 115, 122, 126, 129 oraz 168 o łącznej powierzchni 9,45 ha.

Nieruchomość w zakresie działki 168 o pow. 5,73 ha stanowi grunty orne, łąki trwałe klasy RIVa, RV, ŁIV z dojazdem drogą asfaltową, nieruchomość w zakresie działki 115 o pow. 0,25 ha stanowi łąki trwałe klasy ŁIII, w zakresie działki 129 o pow. 0,52 ha stanowi grunty orne klasy RIVb z dojazdem drogą asfaltową, natomiast w zakresie działki 122 nieruchomość stanowi obszar użytków rolnych zabudowanych budynkiem stodoły częściowo murowanej z cegły, a częściowo obitej deskami, część działki użytkowana także jako pastwisko trwałe; ponadto w zakresie działki 126 nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 146,29 m2, budynek ten jest budynkiem parterowym, w zabudowie półzwartej ze stajnią o pow. 337,56 m2.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie 59 88760009 0035 7205 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Załączone dokumenty

Szczegóły

 • Icon
  Numer KW
  OP1U/00005181/7
 • Icon
  Użytkowa
  94500 m²

Adres

 • Miasto: Duczów Mały
 • Województwo opolskie
 • Okolice: Kluczbork, Opole, Wołczyn
 • Kraj: Polska

Plany nieruchomości

Geoportal - kompleks działek 115, 122, 126 oraz 129

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Geoportal - działka nr 168

Cena:

 • Icon
  Powierzchnia:

Wymiary działek

Cena: 244 533 PLN

Nieruchomość w zakresie działki 115 o pow. 0,25 ha stanowi łąki trwałe klasy ŁIII, w zakresie działki 129 o pow. 0,52 ha stanowi grunty orne klasy RIVb z dojazdem drogą asfaltową, natomiast w zakresie działki 122 nieruchomość stanowi obszar użytków rolnych zabudowanych budynkiem stodoły częściowo murowanej z cegły, a częściowo obitej deskami, część działki użytkowana także jako pastwisko trwałe; ponadto w zakresie działki 126 nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 146,29 m2, budynek ten jest budynkiem parterowym, w zabudowie półzwartej ze stajnią o pow. 337,56 m2.

 • Icon
  Powierzchnia:
  94500 m²

Wideo

Skontaktuj się z agentem

Maciej Neumann

Skontaktuj się z agentem

 • Maciej Neumann
 • 797 508 541
Inne ogłoszenia

Wyślij zapytanie